Two-Bin grijpvoorraadsysteem 

Voor laagwaardige artikelen met een hoge omloopsnelheid is het risico aanwezig dat misgepakt wordt doordat te laat besteld en/of onvoldoende besteld is. De kosten om tijdig de bestellingen te plaatsen zijn voor de voorraadbeheerder hoog.

Een veel gehanteerd systeem is het Two-Bin systeem. Door het toepassen hiervan wordt het risico van misgrijpen vrijwel nihil. Bijkomend voordeel is een te behalen voorraadreductie in de loop van de tijd. In de praktijk ligt uiteindelijk 1/3 van de voorraad bij ons en 2/3 van de huidige voorraad bij u.